Nahrávám...

 Ochrana osobních dat Hof-Apotheke, Stuttgart

Těšíme se na Vaši návštěvu na našich webových stránkách https://homoeopatied.cz .V případě externích odkazů na obsah třetích stran nepřebíráme odpovědnost i přes pečlivou kontrolu obsahu, protože jsme nezajistili přenos těchto informací, nevybrali si adresáta přenášených informací a nevybrali ani nezměnili poskytnuté informace.

Ochrana vašich osobních údajů při sběru, zpracování a používání při návštěvě našich webových stránek je pro nás velmi důležitá. Shromažďování, zpracování a používání vašich dat probíhá v souladu s právními požadavky, které můžete použít, např. můžete poskytnout podrobné informace na adrese www.bfd.bund.de.

V následujícím textu vysvětlíme, jaké informace shromažďujeme při návštěvě našeho webu a jak se používá:

1. Sběr a uchovávání osobních údajů, jakož i povaha a účel použití

 a) Při návštěvě našeho webu

 Pokaždé, když zákazník (nebo jiný návštěvník) přistupuje k našim webovým stránkám a při každém přístupu k souboru, tento proces ukládá data do souboru protokolu. Skladování slouží výlučně interním systémovým a statistickým účelům.  

 Od vás shromažďujeme následující typy osobních údajů:

 • Údaje, které poskytnete při používání našeho webu nebo při nákupu v elektronickém     obchodě, zejména:
  • osobní údaje, jako je jméno a e-mailová adresa, adresa a telefonní číslo,
  • informace o platebních prostředcích,
  • další osobní údaje, které jsme ze zákona povinni nebo oprávněni shromažďovat a zpracovávat a které potřebujeme k ověření, identifikaci nebo ověření shromážděných údajů.
 • Údaje, které automaticky shromažďujeme při používání našich webových stránek, zejména při nakupování v online obchodu:
  • Adresa IP požadujícího počítače,
  • název načteného souboru,
  • datum a čas vyhledávání,
  • převedené množství dat,
  • zprávu o úspěšném vyhledávání,
  • požadující doménu,
  • Popis typu použitého webového prohlížeče a popřípadě operačního systému vašeho terminálu a jména poskytovatele přístupu.
  • historie prohlížení a standardní informace o weblogu,
  • ID zařízení nebo ID jednotlivých zařízení a typu zařízení, adresu IP, popis použitého typu webového prohlížeče,
  • údaje o poloze, včetně údajů o poloze z mobilního zařízení; Ve většině mobilních zařízení můžete v nabídce nastavení mobilního zařízení ovládat nebo zakázat používání služeb určování polohy.

 Náš oprávněný zájem v souladu. Čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f DSGVO pro shromažďování údajů je založen na následujících cílech:

 • zajištění hladkého propojení webových stránek,                                                                   
 • zajištění pohodlného používání našich webových stránek,                                                           
 • Vyhodnocení zabezpečení a stability systému                                                                        
 •  pro další administrativní účely.

V žádném případě budeme používat shromážděných údajů za účelem vyvodit závěry o vaší osobě.

Získáváme také statistické informace o přístupu na naše stránky a informace o provozu na a z jiných webových stránek. Obdržíme údaje ze zařízení (včetně mobilních zařízení), které používáte k přístupu na naše webové stránky, k prohlížení obchodu, k vyžádání nebo ke koupi produktu nebo k jiným kontaktům ohledně našich služeb.

 b)  Při registraci do našeho Newsletter

Pokud podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. společnost DSGVO výslovně souhlasila, používáme vaši e-mailovou adresu, abychom pravidelně zasílali náš informační Newsletter. Odhlášení je možné kdykoli, například prostřednictvím odkazu na konci informačního bulletinu. Případnou žádost o zrušení přihlášení můžete kdykoli zaslat na adresu info@hortus-med.de e-mailem.

2. Používání a zveřejňování osobních údajů

Převod vašich osobních údajů na třetí strany pro jiné účely, než které jsou uvedeny níže, se neuskuteční.

 Vaše osobní údaje sdílíme pouze s třetími stranami, pokud:

 •  je požadováno zveřejnění, uplatnění nebo obhajoba právních nároků a není důvod předpokládat, že máte převážně oprávněný zájem na nezveřejnění vašich údajů (§ 6 odst. 1 věta 1 písm. DSGVO).
 • V těchto případech je množství přenesených dat omezen na nutné minimum.

Naše předpisy o ochraně údajů jsou v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů a údaje jsou zpracovávány v Spolkové republice Německo a Česke republice.

3. Práva uživatelů

Na požádání vás budeme rádi informovat, zda a jaké osobní údaje o vás jsou uloženy (článek 15 GDPR), zejména účely zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie příjemců, kterým byly vaše údaje zveřejněny, navrhovaná doba skladování, existence práva na opravy, výmazu či omezit zpracování nebo rozpor, existence práva na odvolání, původ svých údajů v případě, že nebyly shromážděny u nás, stejně jako na existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

Máte také právo opravit nesprávně shromážděné osobní údaje nebo vyplnit nedokončené shromážděné údaje (článek 16 GDPR).

Kromě toho máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich údajů za předpokladu, že jsou splněny zákonné podmínky pro jejich provedení (článek 18 GDPR).

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o převod na jinou odpovědnou osobu (článek 20 GDPR).

Kromě toho máte nárok na tzv. "Právo na zapomenutí", tj. Můžete požádat o smazání Vašich osobních údajů, pokud existují právní předpoklady (článek 17 GDPR).

Bez ohledu na to budou vaše osobní údaje automaticky smazány, pokud byl vynechán účel sběru dat nebo pokud bylo zpracování údajů nezákonné.

Podle čl. 7 odst. 3 GDPR máte právo kdykoli svůj souhlas s námi odvolat. V důsledku toho již nemůžeme pokračovat v zpracování dat na základě tohoto souhlasu do budoucna.

Máte také právo kdykoli vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů za předpokladu, že právo na námitky je stanoveno zákonem. V případě účinného zrušení vašeho osobního údajů budou naše osobní údaje automaticky smazány (článek 21 GDPR).

Pokud byste chtěli uplatnit své právo na zrušení nebo námitku, zašlete prosím e-mail na adresu: info@hortus-med.de.

V případě porušení předpisů o ochraně osobních údajů máte podle § 77 DSGVO možnost podat stížnost příslušnému orgánu dozoru. Příslušným orgánem dozoru je jak Landesbeauftragte für Datenschutz Baden-Württemberg (http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/), tak jakýkoli jiný orgán dozoru.

4. Vytvoření cookies

Cookies používáme na našich stránkách. Jedná se o malé soubory, které váš prohlížeč automaticky vytvoří a které jsou uloženy ve vašem zařízení (notebook, tablet, smartphone atd.) Při návštěvě našeho webu.

V cookie se ukládají informace, z nichž každá vede ke spojení s konkrétním používaným terminálem. To však neznamená, že si okamžitě uvědomíme vaši identitu.

Na jedné straně využívání cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla příjemnější pro vás. Například používáme tzv. Session cookies, abychom si uvědomili, že jste již navštívili jednotlivé stránky na našich webových stránkách. Po opuštění stránky se automaticky odstraní. Navíc, abychom zlepšili použitelnost, používáme také dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem zařízení po určitou dobu. Pokud opět navštívíte naše stránky a využijete naše služby, automaticky zjistí, že jste již byli u nás a jaké vstupy a nastavení jste provedli, abyste museli znovu zadávat.

Na druhou stranu používáme soubory cookie k statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a jejich vyhodnocení za účelem optimalizace naší nabídky pro vás. Tyto soubory cookie nám umožňují při opětovném navštívení našeho webu automaticky zjistit, že jste již byli u nás. Tyto soubory cookie jsou po definovaném čase automaticky smazány.

Údaje zpracovávané soubory cookie jsou pro účely uvedené k ochraně našich oprávněných zájmů i třetích stran podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f DSGVO vyžadováno. Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky. Pokud nechcete, abychom rozpoznali informace o vašem počítači, nastavte váš internetový prohlížeč tak, aby odstranil soubory cookie z pevného disku počítače, zablokoval všechny cookies nebo varoval před uložením souboru cookie. Úplné vypnutí souborů cookie však může znamenat, že nemůžete používat všechny funkce našich webových stránek.

Pokud opustíte naše stránky kliknutím na odkaz nebo klepnutím na nějakou bannerovou reklamu, a tak se dostaneme na jiné stránky, může být, že cookies jsou nastaveny také adresáty vybrané vstupní stránky. Nejsme právně zodpovědní za tyto cookies. Pro použití takových souborů cookie a informací uložených na těchto stránkách našimi reklamními partnery porovnejte jejich zásady ochrany osobních údajů.

5. Bezpečnostní upozornění

Provádíme veškerá nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření k uložení vašich osobních údajů tak, aby nebyla přístupná třetím osobám ani veřejnosti. Pokud byste nás chtěli kontaktovat e-mailem, rádi bychom zdůraznili, že důvěrnost přenášených informací nelze pomocí této komunikační metody zcela zaručit. Doporučujeme proto, abyste nám zaslali důvěrné informace pouze poštou.

6. Jméno a kontaktní údaje správce nebo úředníka pro ochranu údajů

Hofapotheke

- Allopathische u. Homöopathische Apotheke -

Hofrat Dr. Carl Fuchs Nachf.

Apotheker Jan Tomsky

Schillerplatz 5a

70173 Stuttgart

E-Mail: info@hortus-med.de